สะท้อนอีกมุมหนึ่งของสังคมในประเทศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556ที่ผ่านมา มีการรวมกลุ่มผู้คนที่ก่อการแก่สังคมและมุ่งหมายเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมื่องในแต่ละสาขาอาชีพ โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ เสถียรธรรม แสดงถึงการ "ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์" และรับมอบธรรมบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นกำลังใจแด่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามแนวคิดของผู้จัดงานที่สรรหาบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง 
ผมและเพื่อนชาวกรรมการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีโอกาสได้รับเช่นกัน เกิดความประทับใจจึงขอแบ่งปันกับเพื่อนๆ ว่าวันนี้ยังมีพื้นที่ทางสังคมให้แก่ทุกท่านที่มีใจปราถนาเห็นผู้คนในสังคมมีสุขโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัวเราคนรอบข้างขยายสู่สังคม โดยมีและใช้สิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคน เสีย สละ แบ่งปัน เอื้ออาทร ห่วงใย ให้อภัย ซึ่งกันและกัน ผมต้องขอขอบพระคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย ที่พยายามทำสิ่งที่ดีๆ และก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมตลอดมา และขอเป็นกำลังใจให้แด่ทุกท่านด้วยนะครับแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

กำลังใจ
สถานที่ เสถียรธรรมสถาร
โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09:58
เข้าชม 945 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/TuzYsH