ประชุมร่วมกับดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นพลักดันด้านบริการ และผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ โดยสถานที่รองรับโรงพยาบาลสิรินธร มีอาคารที่สร้างเสร็จแล้วหลายอาคารเชื่อมต่อกัน และยังไม่ได้เปิดใช้ มานานกว่าสิบปี ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าสมควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมื่องฝั่งตะวันออกของกรุงเทพที่มีประชากรเพิ่มขึ้นมากและยังมีอัตราผู้ป่วยที่มาใช้บริการในอัตราการครองเตียงเกินร้อยเปอร์เซ็น ปัจจุบันบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอ น่าเป็นห่วงมากประชาคมอาเซียนในอีกปีเศษ โรคต่างๆที่จะเคลื่อนย้ายมาพร้อมกับคน และสำคัญที่สุดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมอยู่ใกล้โรงพยาบาลสิรินธร มากที่สุดอุบัติเหตทางอากาศยานหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หากเกิดขึ้นจริงจะทำอย่างไรแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

ประชุมม.นวมินทราธิราช
สถานที่ มหาลิทยาลัยนวมินทราธิราช
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2556
เวลา 17:32
เข้าชม 1,326 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/E40PDH